Bagong Tambayan: Cooltura Hub Malolos

Eto na ang bagong COOL tambayan sa Malolos! A dating crossing palengke ay isa ng lugar na nagtitipon ng mga paborito mong kainan, serbisyo at marami pang produkto na mula sa mga nagsusumikap na mga negosyante.

Kami ay nagpapasalamat sa samahan na aming nakahalubilo sa gitna ng pandemya, nagkaroon na tayo ng oportunidad na magbigay saya sa kapwa Bulakenyo. Ang ating bagong lokasyon ay nasa crossing lamang, may magandang daluyan ng hangin kaya iwas COVID19!

Published by jeoffreysolas

Certified Digital Marketer Entrepreneur / Integrated Marketing Communications Professional I'll make the brands you'll love

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: