Bagong Tambayan: Cooltura Hub Malolos

Eto na ang bagong COOL tambayan sa Malolos! A dating crossing palengke ay isa ng lugar na nagtitipon ng mga paborito mong kainan, serbisyo at marami pang produkto na mula sa mga nagsusumikap na mga negosyante. Kami ay nagpapasalamat sa samahan na aming nakahalubilo sa gitna ng pandemya, nagkaroon na tayo ng oportunidad na magbigayContinue reading “Bagong Tambayan: Cooltura Hub Malolos”